YÖNETİCİ ÖZETİ

Bursa, geçmişte birçok medeniyete başkentlik yapmıştır. Bursa ilimiz coğrafi konum itibariyle Kırmızı Et tüketimin %70'i gerçekleşen bölgenin (İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir) merkezi durumdadır. Sanayi ve kentleşmenin yanında verimli tarım alanları ile ön planda olmasına rağmen tarım ve hayvancılıkta yüksek olan potansiyelin , iyi değerlendirilmediği kanısındayız.

İlimiz çiftçisi, üreticisi, eğitim, bilgi birikimi ve çalışkanlığıyla Türkiye'deki diğer illere göre çok daha iyi durumdadır. Biz , bu anlamda Bursa ve yakın çevre illerde bu potansiyeli kullanarak ve birlikte el ele vermek suretiyle kazan ilkesiyle, ülkemiz adına örnek bir modelleme hayata geçirerek çok büyük başarılar ve kazançlar elde edebiliriz. Kuracağımız bu sistem hiç kimsenin kaybetmediği, ve herkesin kazandığı bir yapı olacaktır.

Bu anlamda biz ETÇİİ GIDA A.Ş. olarak MUSİAD, ASKON ve DEİK BOSNA HERSEK İş Konseyi Üyesi , Türkiye'de Kırmızı Et sektörü değerlendirildiğinde vizyonu , yatırım projeleri ve piyasadaki güvenilirliğiyle Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesi yıllık 40.500 Büyükbaş ve 270.000 Küçükbaş kesim kapasiteli Avrupa Birliği standartlarına uygun son teknolojiyle donatılmış tesisi kuruyoruz.

Söz konusu yatırım ile öncelikle amaçlanan temel hedefler şu şekilde özetlenmektedir;

 • Bursa ilimize yapılacak en büyük Et Entegre Tesisi üretimi hayata geçirilecektir.
 • Proje çalışması 4 ay ve proje onayından sonra 6 ay gibi kısa süre içerisinde en geç 2016 yılı Aralık ayı faaliyete geçecektir.
 • Kuracağımız tesisi İPARD. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ajansı ile ortak yürüteceğiz. ve Avrupa standartlarında Et Entegre Tesisi olacağı gibi aynı zamanda en uygun maliyetle ve en uygun çalışma düzeniyle ülkemizde örnek bir proje olacaktır.
 • Tesisimiz yaklaşık maliyeti 15 Milyon Türk Lirası olup verimli ekonomik ölçeklerde yıllık iş hacmi 400 Milyon Türk Lirası ciro hedeflenmektedir.
 • İlk etapta açılışta 80 personel ile işe başlanacaktır. Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında toplamda 120 personel iş imkanına kavuşacaktır.
 • Özelikle İlçemizin genç insanını işe alıp, tıpkı bir okul gibi eğitim verilerek yetiştireceğiz. Çünkü ülkemizde eski mezbaha kasapları yeni sistem mezbahalara adaptasyonda çok büyük problem yaşamaktadır. Eğitimli genç insan yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz ve bir meslek sahibi yaptığımız bu insanımız, iddia ediyorum ki bu sektörde ülkemizde en iyileri olacaktır.
 • Ülkemiz mezbaha şartlarında değerlendirilemeyen işletmemizde çıkacak olan bütün atık (kelle derisi, sinirler, paçalar, tırnaklar, bağırsak, işkembe, vb. gibi) ürünlerin tamamını işleyip, iç piyasaya ve ihracata sunacağız. Atık anlamındaki işkembe ve bağırsaklardan çıkacak olan yarı fermente gübreyi bile işleyip, paketleyerek ve organik gübre olarak çiftçimize vereceğiz. Kesimden sonra çıkan kan tanklarda toplanıp, imhası yapılacaktır.
 • Uludağ Üniversitesi ile ortak projeler yapacağız. Maalesef ülkemizde hiç mezbaha ve hayvan görmeden mezun veren veteriner fakültelerimiz var. Üniversite ile özel sektörün bir araya geldiği, Hayvancılık ve mezbaha anlamında ülkemizde örnek bir yapı oluşturacağız.
 • Özellikle bölgemize ve ülkemize kesim standardını getireceğiz. Kesimleri tıpkı Avrupa standartlarındaki mezbahamızdan islami usullere uygun helal kesim yaparak , iç organları alındıktan sonra fazla yağına dokunmadan sakatat dışında tüm et ve yağ parçaları gövde de olacaktır. Bu kesim sisteminde köylünün en az her bir büyükbaş hayvanda 30 ile 35 kilo gibi bir avantaja sahip olacaktır. Bu durum köylü ve çiftçiye para kazandırdığı gibi et kalitesini de yükseltecektir. Dünya'daki uygulamaları çiftçimizin ve üreticimizin hizmetine sunacağız. Avrupa normlarında ve standartlarında kesim yapacağız.
 • İlerleyen dönemlerde yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye gelmesini ve ortaklık kültürü ile yeni yatırımları sağlayacağız.
 • Olmazsa olmazlardan biri de tesisimiz çevre dostu olup, fabrikamızı dış ziyaretçi misafirlerin ağırlanmasını ve fabrikanın hijyenik ve doğa dostu bir işletme olduğunu her zaman göstereceğiz. Zaten hali hazırda hizmet verdiğimiz müşterilerimizin tamamı kurumsal, ülkemizin en iyi kuruluşları ve şirketleridir. Birçoğu yabancı yatırımcılardan oluşmaktadır.
 • Fabrikamızda çevre dostu ve temiz enerji için güneş enerjisinden elektrik üretip ülkemizin enerji açığına katkı sağlayacağız.
 • Karacabey-Mustafakemalpaşa ilçeleri hayvancılık yatırımları için çok elverişli olup, son yıllarda bölgede önmeli miktarda süt ve besi hayvancılığı işletmeleri kurulmuştur. Güçlü bir finansal yapı yanı sıra yıllardır sektör içerisinde yer alan "Etçii Gıda A.Ş." gerek kurumsal gerekse de yönetsel anlamda yatırımları gerçekleştirecektir.
 • ÇED. Raporu; mevzuat ve yönetmenlikle ilgili olarak gereken alt yapının tamamı inşa edilecek. Çevreye en küçük bir kötü koku ve çevreyi rahatsız edecek bir durum söz konusu olmayacaktır.
 • Türkiye'de süt üretim çiftlikleri, genel olarak çiftliğindeki süt verimi düşük, yavru tutmayan, meme problemi olan, damızlığa elverişli olmayan ineğini atıl görmektedir. Üretici yüksek süt almak için protein ağırlıklı yem ile beslendiğinden dolayı atıl gördüğü ineğini ahırdan bir an önce satmayı tercih etmektedir. Damızlığa elverişli olmayan inek, mezbahaya geldiğinde deri ve kemik dışında et verimi çok düşük seviyededir. Oysaki damızlığa elverişli olmayan ineğini 4 ay gibi kısa süre içerisinde yoğun enerjili, kesif yem ile beslediğinde aşağıdaki tabloda , çiftçinin, üreticinin 2000 TL para kazandığı gibi ülkemizdeki kırmızı et açığına da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu programı en iyi uygulayan Hollanda firması VİON'dur.
www.vionfoodgroup.com