Kalite kontrol ve lojistik birimler tarafından bütün hammaddeler ve ürünler kayıt altına alınmakta analiz değerleri uygunluğuna göre hammadde kabulü yapılmaktadır. Her kabul edilen hammaddenin lot bilgisi izlenebilirlik sistemi içine alınıp her  üretimde izlenmektedir.

Her gün üretim, satış, hammadde ve günlük raporlamalar yapılmaktadır. Bu raporlamalarda miktarsal ve kalite olarak izlenebilirlik yapılmakta, müşterilerimize her et ürünün elde edildiği hayvanın yetiştirildiği çiftliğe kadar geriye dönük bilgilendirme yapılmaktadır.

  • İşletme içinde sadece ürün değil personel, sıcaklık, kalibrasyon, ürün analizleri, ekipman ve personel hijyeni düzenli periyotlarla kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.